"Cô ấy có vẻ tự tin, nhưng cô ấy thực sự khá nhút nhát bên dưới." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô ấy có vẻ tự tin, nhưng cô ấy thực sự khá nhút nhát bên dưới." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có vẻ tự tin, nhưng cô ấy thực sự khá nhút nhát bên dưới." dịch sang tiếng anh: She seems confident, but she's really quite shy underneath.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login