"Tôi đã bị thuyết phục rằng chúng tôi đã làm đúng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi đã bị thuyết phục rằng chúng tôi đã làm đúng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã bị thuyết phục rằng chúng tôi đã làm đúng." câu này dịch sang tiếng anh là: I was convinced that we were doing the right thing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login