"Tôi là ông chủ tại nơi làm việc, nhưng vợ tôi gọi các cú đánh ở nhà." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi là ông chủ tại nơi làm việc, nhưng vợ tôi gọi các cú đánh ở nhà." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi là ông chủ tại nơi làm việc, nhưng vợ tôi gọi các cú đánh ở nhà." dịch sang tiếng anh: I am the boss at work, but my wife calls the shots at home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login