"Bác sĩ có thể đưa cô ấy qua?" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bác sĩ có thể đưa cô ấy qua?" dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bác sĩ có thể đưa cô ấy qua?" câu này dịch sang tiếng anh là: Can the doctor bring her through?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login