"Anh không có ý nghĩ làm tổn thương cô." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Anh không có ý nghĩ làm tổn thương cô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh không có ý nghĩ làm tổn thương cô." tiếng anh dịch: He had no thought of hurting her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login