"Họ đã thỏa thuận bán đất cho một nhà phát triển bất động sản." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Họ đã thỏa thuận bán đất cho một nhà phát triển bất động sản." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã thỏa thuận bán đất cho một nhà phát triển bất động sản." câu này dịch sang tiếng anh là: They made a deal to sell the land to a property developer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login