"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt con vật." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt con vật." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt con vật." tiếng anh câu này dịch: We had no choice but to destroy the animal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login