"Hầu hết nhân viên sẽ không bao giờ muốn cày qua các hướng dẫn đi kèm với phần mềm." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Hầu hết nhân viên sẽ không bao giờ muốn cày qua các hướng dẫn đi kèm với phần mềm." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết nhân viên sẽ không bao giờ muốn cày qua các hướng dẫn đi kèm với phần mềm." câu này tiếng anh là: Most staff will never want to plough through the manuals that come with the software.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login