"Câu thần chú khô khốc làm tàn phá mùa màng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Câu thần chú khô khốc làm tàn phá mùa màng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu thần chú khô khốc làm tàn phá mùa màng." câu này tiếng anh dịch: The dry spell blighted the crops.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login