"Họ đã chi 10 triệu đô la để khôi phục nhà hát trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Họ đã chi 10 triệu đô la để khôi phục nhà hát trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã chi 10 triệu đô la để khôi phục nhà hát trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây." câu này dịch sang tiếng anh:They spent $10 million restoring the theatre to its former glory .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login