"Anh ta đút tay vào túi và đưa ra một nắm bạc." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Anh ta đút tay vào túi và đưa ra một nắm bạc." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đút tay vào túi và đưa ra một nắm bạc." câu này dịch sang tiếng anh là: He put his hand into his pocket and brought out a handful of silver.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login