"Cô ấy không suy nghĩ gì khi không nói cho bạn biết cô ấy sẽ đi đâu." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô ấy không suy nghĩ gì khi không nói cho bạn biết cô ấy sẽ đi đâu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy không suy nghĩ gì khi không nói cho bạn biết cô ấy sẽ đi đâu." tiếng anh dịch: It was thoughtless of her not to tell you where she was going.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login