"Tôi không nghĩ chúng ta nên thay đổi trang điểm của đội." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi không nghĩ chúng ta nên thay đổi trang điểm của đội." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không nghĩ chúng ta nên thay đổi trang điểm của đội." dịch sang tiếng anh là: I don't think we should change the make-up of the team.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login