"Chạm vào sự hài hước làm sáng lên bài giảng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Chạm vào sự hài hước làm sáng lên bài giảng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chạm vào sự hài hước làm sáng lên bài giảng." tiếng anh câu này dịch: Touches of humor lightened the lecture.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login