"Nhân viên điều tra sẽ tổ chức một cuộc điều tra về cái chết." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nhân viên điều tra sẽ tổ chức một cuộc điều tra về cái chết." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên điều tra sẽ tổ chức một cuộc điều tra về cái chết." câu này tiếng anh dịch: The coroner will hold an inquest into the deaths.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login