"Làm thế nào bạn có thể thần thánh sự thật bằng cách phỏng đoán?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Làm thế nào bạn có thể thần thánh sự thật bằng cách phỏng đoán?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào bạn có thể thần thánh sự thật bằng cách phỏng đoán?" tiếng anh câu này dịch: How can you divine the truth by mere guesswork?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login