"Từ ngữ không thể diễn tả chúng tôi cảm thấy tức giận như thế nào." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Từ ngữ không thể diễn tả chúng tôi cảm thấy tức giận như thế nào." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Từ ngữ không thể diễn tả chúng tôi cảm thấy tức giận như thế nào." câu này tiếng anh là: Words can't express how angry we felt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login