"Họ là những người định cư sớm nhất ở Mỹ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Họ là những người định cư sớm nhất ở Mỹ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ là những người định cư sớm nhất ở Mỹ." tiếng anh dịch: They were the earliest settlers in America.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.