"Chúng tôi đề nghị chúng tôi đến nhà ga để gặp khách của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi đề nghị chúng tôi đến nhà ga để gặp khách của chúng tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đề nghị chúng tôi đến nhà ga để gặp khách của chúng tôi." câu này tiếng anh dịch: It was proposed we go to the station to meet our guests.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login