"Nó trông khác nhau trong ánh sáng ban ngày." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nó trông khác nhau trong ánh sáng ban ngày." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó trông khác nhau trong ánh sáng ban ngày." tiếng anh dịch: It looks different in daylight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login