"Các đề xuất của chính phủ đã được đưa ra để chế giễu bởi các bộ trưởng đối lập." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các đề xuất của chính phủ đã được đưa ra để chế giễu bởi các bộ trưởng đối lập." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đề xuất của chính phủ đã được đưa ra để chế giễu bởi các bộ trưởng đối lập." tiếng anh câu này dịch: The government's proposals were held up to ridicule by opposition ministers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login