"34 người biểu tình đã bị bắt vì vi phạm luật hình sự." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "34 người biểu tình đã bị bắt vì vi phạm luật hình sự." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"34 người biểu tình đã bị bắt vì vi phạm luật hình sự." câu này tiếng anh là: 34 protesters were arrested for violating criminal law.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login