"Tôi không tin vào những học sinh ăn bằng thìa." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi không tin vào những học sinh ăn bằng thìa." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không tin vào những học sinh ăn bằng thìa." câu này dịch sang tiếng anh:I don't believe in spoon-feeding students.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login