"Trong những tình huống như thế này, cô ước mình có một khẩu súng hoặc một số vũ khí gây chết người." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Trong những tình huống như thế này, cô ước mình có một khẩu súng hoặc một số vũ khí gây chết người." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong những tình huống như thế này, cô ước mình có một khẩu súng hoặc một số vũ khí gây chết người." câu này dịch sang tiếng anh là: In situations like this, she wished she had a gun or some lethal weapon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login