"Phía trên cùng của tủ sách là xiên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Phía trên cùng của tủ sách là xiên." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phía trên cùng của tủ sách là xiên." tiếng anh là: The top of the bookcase is skew-whiff.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login