"Cô học được từ cha mình những đức tính chăm chỉ và tiết kiệm." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cô học được từ cha mình những đức tính chăm chỉ và tiết kiệm." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô học được từ cha mình những đức tính chăm chỉ và tiết kiệm." tiếng anh câu này là:She learned from her father the virtues of hard work and thrift.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login