"Bạn có gì để làm tốt hơn là ngồi đó chơi trò chơi ngớ ngẩn đó không?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Bạn có gì để làm tốt hơn là ngồi đó chơi trò chơi ngớ ngẩn đó không?" tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có gì để làm tốt hơn là ngồi đó chơi trò chơi ngớ ngẩn đó không?" câu này tiếng anh dịch: Have you got nothing better to do than sit there playing that silly game?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login