"Dấu hiệu cho biết "Không câu cá"." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Dấu hiệu cho biết "Không câu cá"." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dấu hiệu cho biết "Không câu cá"." tiếng anh dịch: The sign says "No fishing".
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login