"Tôi đã giúp vắt sữa bò." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi đã giúp vắt sữa bò." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã giúp vắt sữa bò." tiếng anh câu này dịch: I helped to milk the cows.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login