"Từ điểm thuận lợi của tôi trên đồi, tôi có thể thấy toàn bộ đám rước." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Từ điểm thuận lợi của tôi trên đồi, tôi có thể thấy toàn bộ đám rước." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Từ điểm thuận lợi của tôi trên đồi, tôi có thể thấy toàn bộ đám rước." câu này dịch sang tiếng anh:From my vantage point on the hill, I could see the whole procession.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login