"Đó không phải là một công việc tuyệt vời, nhưng nó là một cuộc sống." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đó không phải là một công việc tuyệt vời, nhưng nó là một cuộc sống." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó không phải là một công việc tuyệt vời, nhưng nó là một cuộc sống." dịch câu này sang tiếng anh: It's not a great job, but it's a living.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login