"Tôi cảm thấy như mình chỉ đang quay bánh xe cố gắng làm cho anh ấy hiểu." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi cảm thấy như mình chỉ đang quay bánh xe cố gắng làm cho anh ấy hiểu." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy như mình chỉ đang quay bánh xe cố gắng làm cho anh ấy hiểu." dịch câu này sang tiếng anh là: I felt like I was just spinning my wheels trying to make him understand.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login