"Jenni đã dành cả năm trôi dạt khắp châu Âu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Jenni đã dành cả năm trôi dạt khắp châu Âu." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jenni đã dành cả năm trôi dạt khắp châu Âu." tiếng anh là: Jenni spent the year drifting around Europe.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login