"Ông không có hồ sơ bằng văn bản để vẽ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông không có hồ sơ bằng văn bản để vẽ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông không có hồ sơ bằng văn bản để vẽ." tiếng anh câu này dịch: He had no written records to draw upon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login