"Bạn đã kiểm tra máy biến áp?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bạn đã kiểm tra máy biến áp?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã kiểm tra máy biến áp?" câu này dịch sang tiếng anh:Did you check the transformer?
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login