"Hai triệu công nhân đang làm việc chế biến hàng hóa cho các công ty điện tử." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Hai triệu công nhân đang làm việc chế biến hàng hóa cho các công ty điện tử." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai triệu công nhân đang làm việc chế biến hàng hóa cho các công ty điện tử." tiếng anh là: Two million workers are employed processing goods for electronic firms.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login