"Anh đang làm cho cuộc sống của cha mẹ mình không thể chịu đựng được." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Anh đang làm cho cuộc sống của cha mẹ mình không thể chịu đựng được." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đang làm cho cuộc sống của cha mẹ mình không thể chịu đựng được." dịch sang tiếng anh: He was making life unbearable for his parents.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login