"Nhà trị liệu đề nghị làm thế nào Tony có thể đối phó với các vấn đề của mình." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Nhà trị liệu đề nghị làm thế nào Tony có thể đối phó với các vấn đề của mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà trị liệu đề nghị làm thế nào Tony có thể đối phó với các vấn đề của mình." dịch câu này sang tiếng anh: The therapist suggested how Tony could cope with his problems.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login