"Mức độ phóng xạ cao trong đá ngụ ý rằng chúng là núi lửa có nguồn gốc." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Mức độ phóng xạ cao trong đá ngụ ý rằng chúng là núi lửa có nguồn gốc." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mức độ phóng xạ cao trong đá ngụ ý rằng chúng là núi lửa có nguồn gốc." câu này dịch sang tiếng anh:The high level of radiation in the rocks implies that they are volcanic in origin.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.