"Đây không hẳn là một trung tâm văn hóa như Paris." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đây không hẳn là một trung tâm văn hóa như Paris." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây không hẳn là một trung tâm văn hóa như Paris." câu này tiếng anh là: It's not exactly a cultural center like Paris.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login