"Cuối cùng tôi đã đủ điều kiện làm phi công." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cuối cùng tôi đã đủ điều kiện làm phi công." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng tôi đã đủ điều kiện làm phi công." tiếng anh là: I finally qualified as a pilot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login