"Chữ tiêu chuẩn có thể được lưu trữ trên đĩa mềm." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Chữ tiêu chuẩn có thể được lưu trữ trên đĩa mềm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chữ tiêu chuẩn có thể được lưu trữ trên đĩa mềm." dịch câu này sang tiếng anh: Standard letters can be stored on floppy discs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login