"Định hình bột thành những quả bóng." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Định hình bột thành những quả bóng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Định hình bột thành những quả bóng." câu này dịch sang tiếng anh:Shape the dough into balls.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login