"Quyết định tăng lãi suất đã bị đổ lỗi rộng rãi cho cuộc khủng hoảng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Quyết định tăng lãi suất đã bị đổ lỗi rộng rãi cho cuộc khủng hoảng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quyết định tăng lãi suất đã bị đổ lỗi rộng rãi cho cuộc khủng hoảng." dịch sang tiếng anh: The decision to increase interest rates was widely blamed for the crisis.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login