"Dưới đây là mười khu nghỉ mát trượt tuyết hàng đầu của chúng tôi trong nháy mắt." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Dưới đây là mười khu nghỉ mát trượt tuyết hàng đầu của chúng tôi trong nháy mắt." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dưới đây là mười khu nghỉ mát trượt tuyết hàng đầu của chúng tôi trong nháy mắt." dịch câu này sang tiếng anh: Here are our top ten ski resorts at a glance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login