"Các vận động viên thúc đẩy cho dòng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các vận động viên thúc đẩy cho dòng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các vận động viên thúc đẩy cho dòng." câu này tiếng anh dịch: The runner spurted for the line.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login