"Công việc không bao giờ giúp tôi trở nên giàu có, nhưng nó đã giữ tôi tiền bia trong một thời gian." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Công việc không bao giờ giúp tôi trở nên giàu có, nhưng nó đã giữ tôi tiền bia trong một thời gian." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc không bao giờ giúp tôi trở nên giàu có, nhưng nó đã giữ tôi tiền bia trong một thời gian." câu này dịch sang tiếng anh là: The job was never going to make me rich, but it kept me in beer money for a while.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login