"Earl mô tả các liên kết trong quá khứ của mình với nhóm phân biệt chủng tộc như một sự bừa bãi của tuổi trẻ." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Earl mô tả các liên kết trong quá khứ của mình với nhóm phân biệt chủng tộc như một sự bừa bãi của tuổi trẻ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Earl mô tả các liên kết trong quá khứ của mình với nhóm phân biệt chủng tộc như một sự bừa bãi của tuổi trẻ." dịch câu này sang tiếng anh: Earl describes his past links with the racist group as a youthful indiscretion .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login