"Đây là một đôi giày phản diện; họ đã hủy hoại đôi chân của tôi" tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đây là một đôi giày phản diện; họ đã hủy hoại đôi chân của tôi" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một đôi giày phản diện; họ đã hủy hoại đôi chân của tôi" câu này tiếng anh là: This is a villainous pair of shoes; they have ruined my feet.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.