"Chúng tôi chiến đấu theo cách của chúng tôi thông qua rừng rậm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi chiến đấu theo cách của chúng tôi thông qua rừng rậm." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chiến đấu theo cách của chúng tôi thông qua rừng rậm." câu này tiếng anh dịch: We fought our way through dense forest.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login